Začali jsme se stavebními pracemi na rekonstrukci starého bytu v historické části města. Při navrhování interiérů jsme se na přání investora snažili obnovit atmosféru bytu prvky z počátku minulého století a citlivě je spojit s novým moderním vybavením bytu. Zde je malá ochutnávka navržených místností.